Stephen van der Leij moedigt vaders aan om met volle toewijding vader te zijn voor hun kinderen. In zijn boek ‘Daddycation‘ beschrijft hij de zoektocht naar wie je wilt zijn als vader, bewust worden van wat je zelf hebt meegekregen van je vader en ook hoe we God als vader leren kennen. In Bij Jorieke vertelde Stephen over de lessen die hij van zijn eigen vader leerde en wat er nog opgeruimd kon worden in de periode dat zijn eigen vader ziek werd en is overleden.

De sleutel voor vaderschap ziet Stephen bij toewijding: “Als je daddycation op het Engels uitspreekt, klinkt het precies als dedication, en vaderschap heeft voor mij te maken met toewijding. Het boek is opgedragen aan mijn eigen vader. Ik heb eigenlijk toen hij nog leefde al het begin gemaakt van het boek en heb nog de mogelijkheid gehad om het half jaar voor zijn sterven veel gesprekken met hem te hebben. We hebben alles kunnen bespreken. Dat zorgde veel meer voor een helikopterview op zijn situatie, hoe hij zelf is opgevoed en waarom hij bepaalde dingen niet aan mij heeft kunnen geven in de opvoeding. Als hij daar niet zo open over was geweest, was die boek niet half zo waardevol geworden. Daarom wilde ik het ook aan hem opdragen. Hij heeft me zo weten op te voeden dat ik open heb kunnen praten over kwetsbare dingen.”

Stephen heeft veel geleerd van zijn eigen vader: “Wat ik aan mijn eigen vader leuk vond is zijn spontaniteit. Elk woord triggerde hem om te komen bij een rijmpje, versje of gedicht. Hij was makkelijk in het positief contact leggen zonder schaamte. Met een kind op schoot ben je gewoon lekker debiel met dat kind bezig. Hij heeft me geleerd dat er een kleine jongen zit in ieder mans hart. Het is wel de keuze aan vaders om die er ook uit te laten en te blijven spelen met je kind, gewoon spelen!”

Luister hier het gesprek met Stephen van der Leij in Bij Jorieke:

Afbeelding: Unsplash.com