Jarenlang was Bas van der Vlies het gezicht van de SGP. Maandag maakte de partij bekend dat de voormalige SGP-leider op 79-jarige leeftijd is overleden. “Het constructief en betrouwbaar bezig zijn, typeerde hem.”

Van der Vlies was van 1981 tot 2010 fractieleider van de SGP. Na die 29 jaar (waarvan 24 jaar als fractievoorzitter) werd hij opgevolgd door huidig fractievoorzitter Kees van der Staaij. In De Dag Van Vandaag blikt Van der Staaij terug op de politieke loopbaan van Van der Vlies.

Verbinding

“Hij was erg samenbindend”, vertelt Kees van der Staaij. “Binnen de SGP was hij er altijd mee bezig om de verbinding te zoeken, en nooit om tegenstellingen op de spits te drijven.”

Ook loste hij de vroegere discussie binnen de partij op over de vraag of ze er vooral op uit zijn om Gods woord in de politiek naar voren te brengen, of het juist te zoeken in het praktische, politieke werk. “Hij heeft die dingen heel mooi bij elkaar gebracht.”

Praktisch

Dat was ook kenmerkend voor zijn optreden in de Tweede Kamer: “Hij schaamde zich niet voor zijn christelijke overtuiging. Aan de andere kant was het ook echt een praktische politicus die er druk mee bezig was om die ene motie zo te formuleren dat er een Kamermeerderheid voor kon ontstaan. Bijvoorbeeld als het ging om meer geld voor gehandicaptenzorg of opvolging bij jonge boeren. Het constructief en betrouwbaar bezig zijn, typeerde hem.”

Ook hechtte Van der Vlies veel waarde aan hoogwaardige omgangsvormen en een respectvolle stijl, zoals hij zelf zei in zijn afscheidswoord. Op een wijzie die hem typeert: “Een scherp debat moet kunnen, maar onze taal is warempel meer dan rijk genoeg om ons verre te houden van platvloersheid”.

Constructief en betrouwbaar

“In een interview vertelde Van der Vlies eens dat hij het belangrijk vond om vanuit christelijke politiek constructief en betrouwbaar bezig te zijn. Het mooie daarvan vind ik dat de woorden die hij op de SGP van toepassing verklaarde, anderen juist gebruikten om hém te typeren. Dat wat hem voor ogen stond.”

Beluister het gesprek:

Beeld: SGP