De afgelopen jaren was het bijna een jaarlijks gegeven: een ‘Love Divine’-album van pianist Jan Mulder. Het afgelopen jaar is overgeslagen, maar dat komt vast ook omdat álles in het muzikaal landschap stil viel. Dit jaar laat Jan weer van zich horen, logischerwijs met het zevende deel: ‘Love Divine VII’.

Uiteraard is Jan weer aan de slag gegaan met een heel aantal traditionele melodieën. ‘Praise Ye The Father’, ‘Just As I Am’ en ‘Dear Lord And Father Of Mankind’. Ook componeerde hij ook weer nieuwe liederen: ‘Gift Of Grace’ en ‘Forever Yours’.

Het belangrijkste onderdeel van het schijfje is de twaalfdelige compositie ‘Crowns Of Christ’, gebaseerd op de melodie van ‘Crown Him With Many Crowns’. Dan gaat het om een twaalftal ‘kronen’ van Christus, eretitels zo u wilt: ‘Koning der Koningen’, ‘Prins van de Vrede’, ‘Heer der Heren’, ‘Brood des Levens’, ‘Mensenzoon’, ‘Heer van de Liefde’, ‘Lam van God’, ‘Opgestane Heer’, ‘Heer van de Hemel’, ‘Zoon van God’, ‘Immanuël’ en ‘Licht der Wereld’. Gezamenlijk duren deze 12 stukken 40 minuten, waarin Jan wordt bijgestaan door het Royal Philharmonic Orchestra en het London Philharmonic Orchestra.

Love Divine VII van Jan Mulder, 2021, AMI Records

 

Bron foto: website Jan Mulder