Lijden. Iedereen krijgt er mee te maken, maar hoe ga je ermee om? En wat als je in dat lijden God niet kunt vinden? Muzikant Hanne de Vries pleit voor een eerlijk gesprek over lijden en pijn. In Brandstof gaat het over de kloof die Hanne ervoer tussen het belijden en lijden.

Al langer is lijden een thema waar Hanne over nadenkt. “Er is lijden, maar het lijkt in de kerk soms alsof het er niet mag zijn. ‘Je hebt toch God in je leven, dan gaat het goed’. Dat is de cultuur waarin ik ben opgegroeid. Jezus is Overwinnaar en sterk, Hij kan alles doen. Maar waarom verhoort Hij mijn gebed dan niet? Waarom fixt Hij niet mijn problemen, mijn ziekte, mijn lijden. Daar eerlijk over praten, dat miste ik.”

Kloof

Die overwinnende kant van Jezus, die hoop is ook belangrijk, erkent Hanne. Toch ervoer hij dat niet altijd zo voelt, en dat er een soort kloof leek te zijn tussen wat hij geloofde en wat hij voelde. “Ik wist dat ik dit ook bij God moet kunnen brengen, en moet kunnen rijmen met mijn geloof. Als ik in mijn geloof geen ruimte kan geven voor lijden, dan ga ik afhaken.” Vanuit zijn zoektocht naar het overbruggen van die kloof is Hanne nu klaar om weer te gaan delen, al is hij zeker geen expert in het thema. “Ik wil alleen maar het gesprek openen, ik heb ook geen antwoorden. En misschien is het antwoord op alle vragen wel dat we geen antwoord hoeven te hebben. Maar er eerlijk over praten heeft mij heel veel ruimte gegeven. Daardoor kon ik het een plek geven en ben ik ook niet afgehaakt.”

Overal dichtbij

In de uitzending gaat het nieuwe lied ‘Overal Dichtbij’ van Hanne in première, dat ook weer inhaakt op het thema. “Misschien voel ik het niet altijd zo. Maar in alles waar ik over nagedacht, en doorheen gegaan ben de laatste jaren, is dit wel wat ik geloof in mijn hele wezen: U bent overal dichtbij.”