In Bij Jorieke stond woensdag het thema ‘Liefde en angst’ centraal. Bij liefde denken wij snel aan verliefdheid en warme gevoelens. schrijver en spreker Arie-Jan Mulder, die hier een boek over schreef, gaat van een meer neutrale betekenis uit: “Wij associëren liefde met gevoel, maar we hebben één grote opdracht van Jezus gekregen: God liefhebben en onze naaste. Als liefde een opdracht is, kan het geen gevoel zijn.”

“Ik kan niet tegen mijn dochter zeggen, heb je die jongen daar gezien? Daar moet je verliefd op worden. Dat kan je niet afdwingen, maar we krijgen liefde wel als opdracht. Dan weet je dat Jezus het niet heeft over een gevoel van liefde voor de ander, maar over de keuze om de ander lief te hebben. Gods liefde is neutraal, in de zin dat Hij geen onderscheid maakt. Hij houdt niet méér van jou, mij of een IS-strijder in Afghanistan. Hij is voor alle mensen naar de aarde gekomen. Gods opdracht is om iedereen in gelijke mate lief te hebben.”

“Bij angst denken we ook snel over gevoelens van angst, maar als we kijken naar het paradijs zien we dat mensen daar sterfelijk en kwetsbaar worden. Vanaf dat moment zijn mensen bang, hebben uiteindelijk de angst om te sterven, om gekwetst te worden of pijn te lijden. Hier op tafel staat een glas water: Stel dat ik druk ga zitten gebaren en dat glas omstoot. Dan is mijn eerste reactie om te roepen: wie zet hier dan ook een glas water neer? Ik zoek een schuldige, uit angst dat ik zelf niet mijn plekje kwijt wil raken.”

“Als je leest hoe de tien geboden beginnen die God aan Israël gaf, moet je goed kijken wat er boven staat: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte hebt bevrijdt. Dat is niet zomaar een opschrift, maar zegt heel veel: God wil bevrijding geven. Daarna volgen er veel dingen die wij vaak als verboden beschouwen. Eigenlijk zegt God: Ik heb je vrij gemaakt en je zal niet dit of dat doen. Je kunt dan zeggen: Als je mijn liefde accepteert dan wil je dat slechte gedrag niet meer. Dat is een hele mooie manier om ernaar te kijken.“

Luister hier het hele gesprek terug:

Afbeelding: Unsplash.com