De meeste christenen zullen God zien als man en vader. Justin Welby, aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk, zei afgelopen week in een toespraak dat God “man noch vrouw is”. Daar is Maarten Verkerk, bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Eindhoven, het mee eens. “Als we zorgvuldig naar de Bijbel willen luisteren, dan is het helemaal toegestaan om vrouwelijke beelden van God te gebruiken.”

Moeder

“Wat je heel sterk in de Bijbel ziet dat is dat God zich openbaart op een manier die wij als mensen begrijpen. En Hij openbaart zich heel vaak als man, als vader, als Heer. Maar we vinden in de Bijbel ook een aantal vrouwelijke beelden van God. In de Psalmen wordt gezegd dat we mogen rusten zoals een kind dat net gedronken heeft, zo mogen we rusten aan de borst van de moeder. Ook in Jesaja worden dat type beelden gebruikt van God. In de Bijbel vinden we mannelijke én vrouwelijke beelden van God.”

Metaforen

Maarten Verkerk stelt dat God onze cultuur, taal en begrip overstijgt. “Wij kunnen God niet vangen in woorden. God openbaart zich en gebruikt taal die we als mensen begrijpen. God is de Schepper, wij zijn zijn schepselen. God overstijgt onze werkelijkheid.” Om God te beschrijven, gebruikt Verkerk het liefst beelden die God zelf ook gebruikt in de Bijbel. “Dat zijn beelden van Vader en Moeder, maar in het volledige besef dat we met dit soort beelden God niet kunnen vangen, omdat het allemaal metaforen zijn, vergelijkingen.”

Godsbeeld

Zelf spreekt Verkerk God in zijn gebed aan als Vader. “Maar ik kan me ook goed voorstellen dat vrouwen om welke reden dan ook God heel bewust als Moeder willen aanspreken, bijvoorbeeld als protest tegen een te dominant mannelijk godsbeeld. Er zijn ook vrouwen die een hele nare relatie met hun vader hebben, denk aan incest. Ik begrijp dat deze vrouwen veel moeite hebben om God als Vader aan te spreken.”