Sinds de jaren negentig is de kerkelijke kaart van Nederland enorm veranderd. Vaak kijken we daarbij naar kerkverlating en secularisatie, maar er is juist ook groei in met name anderstalige en interculturele kerken. Digitale database migrantenkerken.nl werd vrijdag precies een jaar geleden gelanceerd om meer zicht te krijgen op deze kerken.

In Laurens’ Lunchroom sprak Laurens erover met Joshi van Veen. Hij is interkerkelijk voorganger en als ambassadeur van Samen Kerk in Nederland (SKIN) betrokken bij het initiatief. Inmiddels zijn zo’n 750 anderstalige kerken in de database terug te vinden. Waarom is zo’n database van belang? Van Veen: “Het is goed hier inzicht in te hebben. In geestelijke zin: Wat betekent het dat er 800.000 tot 1,2 miljoen anderstalige christenen in Nederland zijn? Als autochtone kerken kennen we ze nauwelijks. Ook is het voor onderzoekers fijn, omdat migrantenkerken vaak van locatie verplaatsen.” De database houdt contactgegevens dan ook zoveel mogelijk up to date.

Draagt het ook bij aan kerkelijke eenheid? “Daar droom ik wel van. Vanaf de start van de kerk is de kerk intercultureel. Vanuit alle windrichtingen kwamen ze naar Jeruzalem, staat in Handelingen.” In het licht van de huidige racismediscussie rijst de vraag of we als kerken actiever op zoek moeten naar de verbinding met christenen van andere culturen en achtergronden. “In migrantenkerken zie je dat culturen al veel meer mixen. In de maatschappij zie je hoe moeilijk de multiculturele samenleving is, en ook de excessen van racisme. Daar mag de kerk hoopvol laten zien dat het anders kan. Eenheid in verscheidenheid.” De database is een opstapje naar meer onderling begrip en kennis van elkaar. “Dat is er pas wanneer er ontmoeting is, zeker nu in de coronatijd. Het gaat om echte ontmoetingen tussen mensen.”

Luister hier het hele gesprek met Joshi van Veen terug:

Beeld: Unsplash.com