Verschillende hulp- en mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over naar schatting 100.000 Oekraïense kinderen met een beperking die in het land wonen. Sommige van deze kinderen, die in verzorgingsinstellingen wonen, zijn achtergelaten door hun verzorgers. Toch heeft bestuurder Hanneke Vrielink van stichting SOFT Tulip goede hoop. 

Een aantal Oekraïense kinderen krijgt nu in Nederland opvang via de stichting SOFT Tulip. Als organisatie zijn zij al langere tijd actief in Oekraïne, waar ze integrale vroeghulp bieden zodat kinderen met een beperking langer thuis kunnen blijven wonen. Op dit moment coördineert de stichting tijdens de oorlog zowel in Nederland als in Oekraïne hulp aan mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking en hun verzorgers.

Achterlaten

“Je moet er niet aan denken dat je mensen met een ernstige verstandelijke beperking alleen achter laat”, vertelt bestuurder Hanneke Vrielink in De Nieuwe Morgen. “Dit zijn natuurlijk mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, zij zullen dat niet overleven.”

Ze denkt dat het niet alleen om kinderen gaat, maar ook om volwassenen. Ze houdt het voor mogelijk dat er kinderen worden achtergelaten. “Vanuit het oude Sovjet-regime weten we dat veel kinderen en ouderen met een beperking in tehuizen terecht zijn gekomen. Ik kan me voorstellen dat er in het oosten van Oekraïne nu veel paniek is.”

Positieve beweging

Gelukkig ziet de stichting ook een positieve, tegengestelde beweging. “Wat wij nu zien, ook bij andere Europese collega-organisaties, is dat er veel aanvragen komen van Oekraïense kinderen die in tehuizen wonen. Daar komen juist de begeleiders van mee. Wij zien dat zij hun eigen familie achterlaten om voor die kinderen te zorgen.”

Het is moeilijk om de situatie precies in kaart te brengen als het gaat om daadwerkelijke aantallen. “Dit speelt zich natuurlijk ook af in een gebied waar we nu nauwelijks zicht op hebben.”

Ze heeft goede hoop als het gaat om de inzet voor deze kwetsbare groep kinderen, evenals de volwassenen. “We weten dat een aantal mensen binnen de Oekraïense overheid altijd hard gewerkt heeft voor deze groep en dat nu ook nog doet. Ook is er echt wel een goed netwerk dat zich voor deze groep mensen met een beperking hard maakt.”

Beluister het gesprek: 

Beeld: Unsplash